Att få uppleva det där flowet - när allt bara stämmer - behöver inte vara en lycklig slump. Jag dig konkreta och verktyg för hur hanterar dig själv under stress och press. Du kan lär prestera på toppen av din förmåga när det verkligen gäller. Varje gång och oavsett situation eller vilken person du är.
Konkret

Metoden lär du dig genom upplevelse och träning. Du får handfasta och tydliga verktyg som hjälper dig att prestera på topp när det verkligen gäller. När polletten trillat ner blir metoden en naturlig del av ditt liv.

Snabbt

Du får snabbt kontroll över din stress och oro. När du väl lärt dig, och upplevt hur metoden fungerar, kan du coacha du dig själv från stress och spänning till ett avspänt fokus på några få sekunder.

Vetenskapligt

Metoden bygger på modern forskning kring hur hjärnan och kroppen samarbetar under utmaning och stress. Du lär dig helt enkelt att kontrollera din stress-respons.

Metoden bygger på att utveckla kunskap, förmåga och färdighet i tre specifika områden.

DET ÄR INGET KONSTIGT med att bli stressad eller nervös när allas blickar vänds mot dig, eller när du står inför en uppgift där förväntningarna på dig är skyhöga. Med teori som bygger på de senaste vetenskapliga rönen och enkla övningar lär Tony dig att ta kontroll över dina tankar och känslor för att låta dem samspela lekfullt och naturligt även när kraven på dig är som högst. TONYS METOD ÄR PRAKTISK och har genom åren lyft bland andra chefer, säljare, elitgolfare, operasångare, musiker och skådespelare att prestera när det verkligen är dags att leverera från sin bästa potential. En mental strategi som passar också för till exempel blåljusteam som måste kunna ta snabba bra beslut och kommunicera effektivt i pressade lägen. TONYS FÖRELÄSNINGAR präglas av insikt, energi och humor och bjuder på tankeväckande exempel från både Sverige och länder där han hållit sina kurser och coachningar. Efter en föreläsning har du lärt dig förmågan till att prestera bättre och känna mer glädje, både på jobb och i privat livet.

  • avspänning

    Du bygger en stark medvetenhet om de fysiska spänningar som uppstår vid stress och kan släppa dessa igen och igen.

  • närvaro

    Du är medveten om din omgivning och samtidigt om dina egna känslor och tankar. Du skapar och upprätthåller en genuin kontakt med andra.

  • fokus

    Du fokuserar på rätt sak och håller detta fokus trots störningar från omgivningen eller från dina tankar och känslor.

Testimonials

vad tyckte andra ?

Get in touch