23/04/2017

Coach

Tony Grahn har coachat individer i allt från att leverera presentationer till att hantera svåra samtal och konflikter. Tony coachar även professionella golfspelare, operasångare, symfoniker till att prestera med sin fulla potential. Tony är snabb och effektiv i en coaching process. Normalt behövs det mellan 3 till 7 träffar för att uppnå resultat och förändring. Coachning över Skype är också en möjlighet då avståndet är för långt.

”Tony manages to combine his passion and creativity in getting the best out of the people he works with, with an amazingly relaxed, patient and open attitude. He is a natural born coach who outlines a few basic principles tailored to your personal situation and then guides you all the way to help you achieve your objectives…”