03/03/2016

För vem?

Metoden är praktisk och direkt tillämpbar och den fungerar oavsett vilken typ av person du är, och i alla situationer där vi normal tappar förmågan att vara vårt ”bästa jag”. Metoden har sedan 15 år hjälpt allt från skådespelare, operasångare och symfoniker till säljare, chefer och professionella golfare att prestera bättre under press och stress. Den har även hjälpt människor att komma över sociala fobier, allmänna stressrelaterade problem, kronisk spänningsvärk och migrän.

Metoden bygger på hur vi reagerar och förhåller oss till hög förväntan, förändring, konflikt och negativa tankar. Metoden ger enkla och konkreta verktyg att coacha sig själv när det behövs, när man vill prestera från sin bästa kapacitet.

”I was participant in several effeqt group trainings. Tony presented himself as a very capable trainer. He knows to analyse very well, motivates people and is effective as trainer. It was pleasant working with Tony!”

Mirjam van de Weijer, Sr rayon manager B. Braun Avitum