02/05/2017

Föreläsare

Tony Grahn har föreläst om sin metod i drygt 15 år. Han drivs av att hjälpa människor att förstå hur enkelt det är, och hur snabbt det går att lära sig att hantera stress och samtidigt känna mer glädje när du presterar på topp. Detta framför allt i situationer som du normalt upplever som jobbiga. Hans föreläsningar präglas av energi och humor och här blandas både teori och praktiska övningar, han guidar deltagarna från kunskap till förmåga och färdighet. Efter en föreläsning med Tony har deltagarna en teoretisk förståelse för metoden samt en färdighet att direkt börja förändra sitt förhållningssätt till pressande och utmanande situationer. Tony håller föreläsningar både på engelska och svenska och föreläser för 10 upp till 1000 människor.

”Tony is a winner in the field of mental training and the concept developed by himself…he’s a typical trainer who gets out whats there, both from the individuals and the group. He is super hard on the content and soft on people. A combination that works very well when training people who are under constant or acute pressure, to get the best out of them…”