06/03/2016

Mer om Metoden

Det som oftast hindrar oss att prestera bra och känna glädje i både vardag och i utmanande situationer är att vi upplever någon form av stress. Stress kan upplevas som allt från mild oro och nervositet till rädsla, ilska och panik ångest.

När vi upplever stress så triggas ”slåss, flykt eller göm” (fight, flight, freeze) respons igång. Detta för att skydda oss från omedelbar fara och kroppsskada. Denna respons är bara användbart när vi har ett omedelbart och en verklig fysiskt hot att ta itu med, och fokusera på.

Då vårt ”inre system” inte vet skillnaden mellan ett verkligt hot och ett hot vi skapar i vår tanke, i vår fantasi, så kan man säga att vårt alarm system triggas igång många gånger utan att det egentligen inte behövs. Man kan säga att ett ”falskt alarm” går igång så fort vi upplever något negativt, eller bara tänker en negativ tanke, – ”det här gillar jag inte”, – ”tänk om något kan gå fel i framtiden”. Ett exempel på detta ”falska alarm” är när vi ser en  spännande film eller fotbollsmatch, trots att vi intellektuellt vet att det är på låtsas, eller bara spel, så triggas stress responsen igång, vi upplever någon form av stress, rädsla, ilska, frustration, nervositet…etc.

När denna reaktion/respons triggas igång i ”vardags-stress” så gäller det att snabbt kunna återhämta sig, eller återgå till ett sinnestillstånd där vi kan arbeta och verka från ett avspänt fokus och därmed ha tillgång till vår fulla potential.

Stop-Feel-Focus metoden visar på en systematisk och praktisk väg till att snabbt bli medveten om stress responsen, och att kunna att slå av den i situationen som fick den att aktiveras, för att återkomma till en känsla av kontroll och harmoni. Att slå av den tar inte mer är 3 sekunder.

Du lär dig att hantera ditt inre ”systemet” på ett mer rationellt sätt. Det gäller att ha koden för att kunna slå av ett ”falskt” alarm, igen och igen och igen… Vi kan ju tyvärr inte koppla ur larmet, bara bli medvetna att det gått igång, för att slå av det igen.

Varför fungerar Stop-Feel-Focus?

Vetenskaplig.

Det bygger på vetenskap, neurologisk och fysiologisk. Om hur hjärnan och kroppen fungerar och samarbetar under press och i utmanande situationer.

Den bygger på ett beteende som vi redan har i oss. När vi befunnit oss i en hotfull situation, eller trott att vi gjort det, när det upplevda hotet är borta så slår vårt system automatiskt av stress responsen. Det gör den därför att det helt enkelt sliter för mycket på vårt nervsystem, och det tar för mycket energi att ha stress-responsen på.

Ett exempel på hur detta fungerar är att när vi upptäcker att vi glömt något viktigt som att stänga av spisen, låsa dörren eller ett viktigt möte så upplever vi ofta en fysisk reaktion som att vi spänner oss, kallsvettas och tappar fokus på det vi håller på med. När vi sedan i nästa stund upptäcker att mötet är först i morgon, eller kommer ihåg att vi faktiskt låste dörres eller släckte spisen så släpper vi automatiskt spänningarna och andas ofta ut i en befriande suck. Så vårt undermedvetna vet redan hur man slår av ett falskt alarm. Med Stop-Feel-Focus har du verktyg för att kunna göra detta medvetet och metodiskt, då du behöver det.

Praktisk

Metoden lär du dig genom upplevelse. Du får handfasta och tydliga verktyg. Du bygger ett inre system att coacha dig själv i situationer där du behöver det. Du kan öva Stop-Feel-Focus var du vill och behöver, det krävs ingen särskild situation eller utrymme. Metoden finns i dig hela tiden.

Lätt att lära,

Att lära sig grunderna går snabbt och är enkelt. En workshop består av 20 % teori och resten enkla men kraftfulla övningar direkt relaterade till verkligheten. Inget hokus pokus eller psykologi. Vi arbetar med att skapa kognitiva system som bygger på det system som redan finns där. Man kan säga att man blir påmind om något man redan kan, det finns redan i oss. Barn har den förmågan, att vara fullständigt närvarande och avspända i det dom gör. Tyvärr tappar vi kontakten med det då vi växer upp…

Snabbt resultat,

När vi lärde oss att cykla så gjorde vi det genom att prova, öva. Vi behövde inte förstå allt om balans, gravitation…etc. Vi provade och plötsligt så cyklade vi.

Processen i att lära sig Stop-Feel-Focus är som att lära sig att cykla, du provar tills du plötsligt upptäcker att du faktiskt kan, och det går ganska fort för de flesta. Redan efter ett första möte eller första delen av en workshop kommer du att kunna använda dig av metoden i ditt liv. Efter ca 6 till 8 veckor så har metoden blivit en ny del av ditt liv. Den finns då där automatiskt när du behöver den. Som med cykling, ju mer man övar på det desto bättre blir man. Till slut kan man hantera cykeln i de mest utmanande situationer. Det är samma med Stop-Feel-Focus. Med tiden växer den sig större och större in ditt liv och du upptäcker att du tar mer och mer kontroll över dina känslor och tankar när du behöver.

 

 

 

 

 

This post is also available in: Engelska