15/10/2014

Metoden

Att skapa rätt tanke, rätt känsla och hålla fokus på här och nu, det är vad dom bästa konsertsolister, operasångare, skådespelare, elit-idrottare och andra som presterar bra under press kan. Det är denna färdighet som skiljer de duktiga från de bästa.

Det är en färdighet som alla kan bli bra på, vare sig man vill prestera bättre och må bättre i sin vardag, i ett arbete som kräver mycket eller som elit idrottare.

Stop-Feel-Focus bygger på att utveckla färdigheter och förmågor i fyra specifika områden. 

  • FOKUS; Fokusera och att upprätthålla fokus under press och stress.
  • AVSPÄNNING; Hantera sin inre stress-respons i utsatta situationer.
  • NÄRVARO; Skapa och upprätthålla genuin kontakt med andra.
  • MEDVETENHET; Vara intuitivt medveten om sin omgivning och samtidigt om sina egna känslor och tankar.

Läs mer om metoden här.


”During my training as a certified Effeqtgroup trainer in 2011 parts of this training has been provided by Tony. I have experienced Tony as a very high quality and dedicated trainer who puts himself entirely at service of others to get the best out of them. Tony brings a wealth of experience and methods… This can be applied directly in daily private and business life and is of high added value. Besides his skills as a trainer, Tony is also a very nice guy and a pleasure to work with.”

Aron Waas, Global Supply Chain Director at Royal Boon Edam International