03/02/2016

Privat

Upplever du stress och har svårt att stoppa på dina negativa tankar och känslor? Har du svårt att komunisera det du vill? Känner du att du behöver mer mod och självförtroende i vissa situationer?

Det höga tempot i det dagliga livet kan vara utmanande för många. En workshop eller privat coaching ger dig verktyg att hantera den dagliga stressen. Den hjälper dig att känna mer kraft, glädje och närvaro med kollegor, vänner och familj.


”Give a man a fish and he’ll eat for a day. Teach him how to fish an he’ll live forever’. Tony tauhgt me several techniques to coach myself. He was a guide to a new think path in my brain and gave me a different mindset. And he all did this with such skill and with an unbelievable sense of humor! I love the guy and I’m very grateful I met him…”
Leo Smits, Copywriter & Concepter | Translator Dutch-English

This post is also available in: Engelska