10/03/2016

Skype Coaching

Du kan även lära dig metoden genom att Tony coachar dig över Skype. En normal coaching process över skype brukar vara från 3 till 10 möten beroende på behov och målsättningar. Längden på ett coaching samtal över skype brukar vara ca 40 min.