23/04/2017

Utbildare

Många team och individer har deltagit i workshops för att både lära sig metoden, och även få tillfällen att öva på verktygen i situationer direkt kopplade till verkliga situationer i livet. En workshop består oftast av tre till fem tillfällen, en del av programmet innebär att deltagarna övar metoden i sina egna vardagliga situationer. Tony arbetar gärna med grupper på max 10 personer, detta för att deltagarna ska kunna dra maximal nytta av metoden. Workshops passar för säljteam, blåljusteam och andra grupper som kräver en effektiv kommunikation under stress och press.

”…I have experienced Tony as a very high quality and dedicated trainer who puts himself entirely at service of others to get the best out of them. Tony brings a wealth of experience and methods… This can be applied directly in daily private and business life and is of high added value. Besides his skills as a trainer, Tony is also a very nice guy and a pleasure to work with.”